Go to the page content

Şiddetli adet kanaması

Şiddetli adet kanaması ve kanama hastalıklarıyla bağlantısı

Şiddetli adet kanaması, dünya genelinde milyonlarca kadını etkiler. 1 2 3 Bağımsız şekilde meydana geliyor olsa da şiddetli adet kanaması da kanama hastalıkları geçiren kadınlarda en yaygın kanama belirtilerinden biridir. 12 Şiddetli adet gören beş kadından birinde altta yatan bir kanama bozukluğu vardır. 4 5 6 7 8 9 10 11 Aynı zamanda tahminler, altta yatan bir kanama bozukluğu olan kadınların %90'ı kadarının yoğun kanamalı bir adet yaşadığını göstermektedir. 13 14 15 16 17  

Şiddetli adet kanamasının sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olabileceği için kadın ve kız çocuklarının uygun şekilde teşhis edilmesini ve ihtiyaç duydukları desteği almalarını sağlamak için şiddetli adet kanaması ve kanama hastalıkları konusunda farkındalık yaratmak önemlidir.

Şiddetli adet kanaması, kanama hastalıkları ve belirtiler yaygın olsa da, tanıyla ilgili sorunlar nedeniyle bu her zaman görünür değildir. Şiddetli kanamalı adet geçiren ve/veya kanama hastalıkları olabilecek kadınlara ve kızlara genellikle geç teşhis konur veya hiç konulmaz. Uygun bir tanı olmadan ortalama 8-16 yıllık bir gecikme söz konusudur.4 18 19 20 21 22 Bu süre zarfında, şiddetli adet kanaması veya kanama hastalıklarından etkilenenler için yaşamları daha iyi hale getirmek için birçok fırsat kaçırılır. 

Şiddetli adet kanaması tanısını geciktiren faktörler

Katkıda bulunan faktörlerden biri, kadınların ve kızların belirtilerinin anormal olduğunu fark etmemesi olabilir, çünkü ailelerinde şiddetli adet kanaması yaşıyor olabilecek kadınlarınkiyle kendi deneyimlerini karşılaştırırlar. 28 Aileler, özellikle de anneler, adet için çok önemli bilgi kaynaklarıdır. Ankete katılan kadınların %74'ü annelerinden tavsiye aldıklarını ve adet hakkında bilgi edindiklerini söyledi. 28  Ailelerde şiddetli adet kanamasının genellikle normalleştirilmesi, ergenlere adet döneminde neyin normal olup neyin normal olmadığı hakkında bilgi vermeyi daha da önemli hale getirmektedir. 28

Şiddetli adet kanamasında belirtilerin normalleştirilmesine ek olarak, tanının gecikmesine katkıda bulunabilecek başka bir faktör de adet görmeyle ilişkili damgalamalardır. Ülkeler arasında farklılıklar olmasına rağmen adet görme veya bunu konuşma konusunda halen yüksek düzeyde damgalama söz konusudur. Araştırmalar, kızların ve kadınların adet görme durumlarından ve şiddetli adet kanaması belirtilerinden utanabileceklerini ve/veya adetlerin sosyal olarak kabul edilemez bir tartışma konusu olduğunu hissedebileceklerini göstermektedir.  28 Bazı kadınlar, erkek obstetri ve jinekoloji hekimleri (OBGYN'ler) ve hemşireler de dahil olmak üzere erkeklerle adet dönemini konuşmakta güçlük çekebilirler. 28

Pratisyen hekimler ve kadın doğum uzmanları ile yapılan anketlere göre sosyal damgalamanın kadınların şiddetli adet kanama için tedavi alma olasılığı üzerinde en azından bir miktar olumsuz etkisi olduğu bulunmuştur. 28

Bu nedenle, hastaların doktorlarıyla adetleri hakkında konuşmalarını sağlamanın yanı sıra doktorların hastalara adetleri hakkında soru sormalarını sağlamak önemlidir. Kadınlara ve kızlara doğru tanı konulmasını ve ihtiyaç duydukları desteği almalarını sağlamak için şiddetli adet kanaması ve kanama hastalıkları konusunda farkındalığı artırma ihtiyacı vardır.

Şiddetli adet kanamasının kadınların ve kızların yaşamlarına etkisi

Şiddetli adet kanaması (kendi başına ve altta yatan bir kanama bozukluğunun parçası olarak) kadınların ve kızların fiziksel ve ruh sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.23 24Şiddetli bir adet döneminin etkileri, sosyal aktivitelerin, eğitimin ve iş hayatının aksamasından demir eksikliğinden kaynaklanan yorgunluğa kadar değişiklik gösterebilir.  2 25 26 

Novo Nordisk Nadir Hastalıklar tarafından yaptırılan araştırma, adet gören kadınların %34'ünün adet dönemlerinin en şiddetli günlerinde günlük yaşamlarında her zaman ya da sıklıkla aksaklıklar yaşadıklarını ortaya koymuştur. Şiddetli adet kanaması gibi riskli semptomlar bildiren kadınlarda, sık sık kanama kesintisi yaşayanların oranı %61'e yükselmektedir. 28

Üniversite öğrencileri arasında yapılan ayrı bir ankette, %35'i şiddetli adet kanaması bildirmiştir. Bu katılımcıların %60'ı yaşam kalitelerinin önemli ölçüde etkilendiğini hissetmiş, neredeyse yarısı bir üniversite sınavının etkilendiğini bildirmiş ve yarısından fazlası şiddetli adet kanaması nedeniyle her ay bir sosyal etkinliği kaçırdığını söylemiştir. 25 Şiddetli adet kanaması olan 849 kadın üzerinde yapılan bir başka çalışmada, kadınların yaklaşık %60'ı şiddetli adet dönemlerinin iş hayatlarını etkilediğini düşünmektedir. 30  

“Okulu kaçırıyorlar, hayatın sosyal yönünü kaçırıyorlar. Belki yüzemiyorlar, belki katılamadıkları farklı diğer aktiviteler de var. Bu konuda gerçekten bir şeyler yapabiliriz, genç kadınların sosyal gelişimini, faaliyetlerini vb. olumsuz etkilediğini düşünmek beni gerçekten çok üzüyor.

diyor araştırmanın bir parçası olarak yapılan bir röportajda Kanada Newfoundland Memorial Üniversitesi’nden Hematolog Dr. Natasha Pardy.

Tanı konulmayan çok fazla şiddetli adet kanaması ve kanama bozukluğu vakası ve ihtiyaç duydukları bakıma erişimi olmayan çok fazla kadın ve kız vardır. Son yıllarda kanama bozukluğu topluluğu bu konuda çok önemli bir ilerleme kaydetti. Şimdi dünya genelinde bunu sağlık gündemine alma zamanı. 

Şiddetli adet kanaması ve bunun kadınlar üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki rapora göz atın.

Referanslar

1. Centers for Disease Control and Prevention, Bleeding Disorders in Women, Heavy Menstrual Bleeding. https://www.cdc.gov/ncbddd/blooddisorders/women/menorrhagia.html [Son erişim tarihi: 14 Aralık 2021].

2. Kadir RA, Edlund M, Von Mackensen S. The impact of menstrual disorders on quality of life in women with inherited bleeding disorders. Haemophilia. 2010;16(5):832-839. doi:10.1111/j.1365-2516.2010.02269.x

3. Liu Z, Doan QV, Blumenthal P, Dubois RW. A systematic review evaluating health-related quality of life, work impairment, and health-care costs and utilization in abnormal uterine bleeding. Value Health. 2007;10(3):183-194. doi:10.1111/j.1524-4733.2007.00168.x

4. van Galen K, Lavin M, Skouw-Rasmussen N, et al. European principles of care for women and girls with inherited bleeding disorders. Haemophilia. 2021;27(5):837-847. doi:10.1111/hae.14379

5. Kadir RA, Economides DL, Sabin CA, Owens D, Lee CA. Frequency of inherited bleeding disorders in women with menorrhagia. Lancet. 1998;351(9101):485-489. doi:10.1016/S0140-6736(97)08248-2

6. Knol HM, Mulder AB, Bogchelman DH, Kluin-Nelemans HC, van der Zee AG, Meijer K. The prevalence of underlying bleeding disorders in patients with heavy menstrual bleeding with and without gynecologic abnormalities. Am J Obstet Gynecol. 2013;209(3):202.e1-202.e2027. doi:10.1016/j.ajog.2013.05.059

7. Davies J, Kadir RA. Heavy menstrual bleeding: An update on management. Thromb Res. 2017;151 Suppl 1:S70-S77. doi: 10.1016/S0049-3848(17)30072-5

8. Edlund M, Blombäck M, von Schoultz B, Andersson O. On the value of menorrhagia as a predictor for coagulation disorders. Am J Hematol. 1996;53(4):234-238. doi:10.1002/(SICI)1096-8652(199612)53:4<234::AID-AJH4>3.0.CO;2-Z

9. Dilley A, Drews C, Miller C, et al. von Willebrand disease and other inherited bleeding disorders in women with diagnosed menorrhagia. Obstet Gynecol. 2001;97(4):630-636. doi:10.1016/s0029-7844(00)01224-2

10. Goodman-Gruen D, Hollenbach K. The Prevalence of von Willebrand disease in women with abnormal uterine bleeding. J Womens Health Gend Based Med. 2001;10(7):677-680. doi:10.1089/15246090152563551

11. Philipp CS, Dilley A, Miller CH, et al. Platelet functional defects in women with unexplained menorrhagia. J Thromb Haemost. 2003;1(3):477-484. doi:10.1046/j.1538-7836.2003.00061.x

12. James AH. Women and bleeding disorders. Haemophilia. 2010;16 Suppl 5:160-167. doi:10.1111/j.1365-2516.2010.02315.x

13. James AH. Heavy menstrual bleeding: work-up and management. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016;2016(1):236-242. doi:10.1182/asheducation-2016.1.236

14. James AH, Kouides PA, Abdul-Kadir R, et al. Von Willebrand disease and other bleeding disorders in women: consensus on diagnosis and management from an international expert panel. Am J Obstet Gynecol. 2009;201(1):12.e1-12.e128. doi:10.1016/j.ajog.2009.04.024

15. Kadir RA, Economides DL, Sabin CA, Pollard D, Lee CA. Assessment of menstrual blood loss and gynaecological problems in patients with inherited bleeding disorders. Haemophilia. 1999;5(1):40-48. doi:10.1046/j.1365-2516.1999.00285.x

16. Kouides PA, Phatak PD, Burkart P, et al. Gynaecological and obstetrical morbidity in women with type I von Willebrand disease: results of a patient survey. Haemophilia. 2000;6(6):643-648. doi:10.1046/j.1365-2516.2000.00447.x

17. Ragni MV, Bontempo FA, Hassett AC. von Willebrand disease and bleeding in women. Haemophilia. 1999;5(5):313-317. doi:10.1046/j.1365-2516.1999.00342.x

18. Weyand AC, James PD. Sexism in the management of bleeding disorders. Res Pract Thromb Haemost. 2020;5(1):51-54. Yayın tarihi: 2020 Dec 13. doi:10.1002/rth2.12468

19. Centers for Disease Control and Prevention. Data and Statistics on von Willebrand Disease. https://www.cdc.gov/ncbddd/vwd/data.html [Son erişim tarihi: 08 Aralık 2021].

20. Jacobson AE, Vesely SK, Koch T, Campbell J, O'Brien SH. Patterns of von Willebrand Disease Screening in Girls and Adolescents With Heavy Menstrual Bleeding. Obstet Gynecol. 2018;131(6):1121-1129. doi:10.1097/AOG.0000000000002620

21. Atiq F, Saes JL, Punt MC, et al. Major differences in clinical presentation, diagnosis and management of men and women with autosomal inherited bleeding disorders. EClinicalMedicine. 2021;32:100726. Yayın tarihi: 29 Ocak 2021. doi:10.1016/j.eclinm.2021.100726

22. Srivaths LV, Zhang QC, Byams VR, et al. Differences in bleeding phenotype and provider interventions in postmenarchal adolescents when compared to adult women with bleeding disorders and heavy menstrual bleeding. Haemophilia. 2018;24(1):63-69. doi:10.1111/hae.13330

23. Shankar M, Chi C, Kadir RA. Review of quality of life: menorrhagia in women with or without inherited bleeding disorders. Haemophilia. 2008;14(1):15-20. doi:10.1111/j.1365-2516.2007.01586.x

24. Winkler UH. The effect of tranexamic acid on the quality of life of women with heavy menstrual bleeding. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2001;99(2):238-243. doi:10.1016/s0301-2115(01)00414-6

25. Anastasakis E, Kingman CE, Lee CA, Economides DL, Kadir RA. Menstrual problems in university students: an electronic mail survey. In Vivo. 2008;22(5):617-620.

26. Winkler UH. The effect of tranexamic acid on the quality of life of women with heavy menstrual bleeding. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2001;99(2):238-243. doi:10.1016/s0301-2115(01)00414-6

27. Anastasakis E, Kingman CE, Lee CA, Economides DL, Kadir RA. Menstrual problems in university students: an electronic mail survey. In Vivo. 2008;22(5):617-620.

28. Tarawah A, Shridhar N, Kulkarni R. Driving change to improve diagnosis of heavy menstrual bleeding and bleeding disorders in women and girls among healthcare providers. 2022.

İlgili sayfalar

Tedaviler ve terapiler

Tedaviler ve terapiler

Hemofili bakım ortamı geçmişten günümüze önemli ölçüde değişti ve hemofiliye dair bilimsel anlayışımız da aynı şekilde. Hemofili terapileri ve tedaviye bütünsel yaklaşım hakkında daha fazla bilgi edinin.

<b>Hemofili.net<sup>®</sup> video kitaplığı</b>

Hemofili.net® video kitaplığı

Bilgi ve deneyimlerini paylaşmanın yeni ufuklar açtığını ve bakış açıları sağlayabildiğini gördük. Farklı hikayeleri anlatan videolara göz atın.

TR24CH00002