Go to the page content

Clayton

Kanama hastalıklarının türleri

Hemofiliden nadir pıhtılaşma faktörü eksikliklerine ve hemofili ile yaşayan kadınlara kadar farklı kanama hastalıklarının ardındaki bilim hakkında daha fazlasını keşfedin.

Hemofili

Hemofili, kanın gerektiği gibi pıhtılaşmadığı nadir bir genetik kan hastalığıdır. Ayrıca, kendiliğinden olan iç ve dış kanamaya da yol açabilir. Hemofilili bireylerin kanında, kanama ve pıhtılaşmayı kontrol etmeye yardımcı olan bir protein olan pıhtılaşma faktörü eksiktir veya yeterince yoktur.

Hemofili, her ikisi de ağırlıklı olarak erkekleri etkileyen A ve B olmak üzere iki farklı tipe ayrılır. En yaygın hemofili türü  'hemofili A'dır ve her 10.000 erkekten birini etkiler. Hemofili A, bireylerde yeterli pıhtılaşma faktörü VIII (faktör sekiz) olmamasından kaynaklanır. Hemofili B, hemofili A’dan daha az yaygındır ve yaklaşık 50.000 erkekten birini etkiler. Hemofili B'li bir bireyde yeterli faktör  IX (faktör dokuz) yoktur.

Çeşitleri

Bir bireyin ne kadar pıhtılaşma faktörüne sahip olduğuna bağlı olarak rahatsızlığın hafif, orta veya ağır olarak sınıflandırılacaktır. Örneğin:

  • Ağır hemofili, faktör düzeylerinin %1'den az olduğu anlamına gelir.
  • Orta hemofili, faktör düzeylerinin %1-5 olduğu anlamına gelir.
  • Hafif hemofili, faktör düzeylerinin %6–30 olduğu anlamına gelir.

Ağır hemofilisi olan bireylerde bu derecede düşük faktör seviyeleri (<%1) yaralanmadan sonra kanama yaşanacağı anlamına gelir; ancak en zorlu kısmı da bireylerin sıklıkla vücutlarının içinde kendiliğinden kanama atakları olacak olmasıdır.

Genetik

Hemofilinin genetiği nedeniyle, çoğunlukla erkeklerde görülür; ancak kadınlar taşıyıcı olabilir ve belirtiler de yaşayabilirler. 

Hepimizin ebeveynlerimizden kalıtım yoluyla aldığımız iki kromozomumuz vardır. Kadınlar, biri annelerinden diğeri babalarından olmak üzere iki X kromozomu (XX) kalıtım yoluyla alırlar. Erkekler annelerinden bir X kromozomu ve babalarından (XY) bir Y kromozomu alırlar. Hemofili geni sadece X kromozomunda bulunur. Yani, bir erkek çocuk hemofili taşıyan bir X kromozomunu annesinden alırsa , hemofilisi olur. Hemofilili bir baba bunu oğullarına geçiremez, ancak geni kızlarına aktaracaktır.  Kadınlarda iki X kromozomu olduğundan hemofili genini kalıtım yoluyla alsalar bile, alacakları başka bir sağlıklı X kromozomu vardır, bu nedenle taşıyıcı olacaklardır . Taşıyıcılar normal miktarda faktör VIII ve faktör  IX'in yaklaşık yarısına sahiptir ve ayrıca belirtiler yaşayabilirler.

 

Taşıyıcılar

Hemofili tanısı erkeklerde daha kolay konulabilir ancak, belirtilerle yaşıyor da olsa kadınlara kolay tanı konulamayabilir. Son araştırmalar bazı taşıyıcıların, taşıyıcı olmayanlara kıyasla adet dönemi sırasında şiddetli ve daha uzun kanama yaşadığını göstermiştir. Bu kadın taşıyıcılar aşağıdakiler dahil bir dizi belirti yaşayabilir:

  • Daha kolay morarma
  • Operasyon sonra uzun süreli kanama
  • Travma sonrası ciddi kanama ve daha uzun iyileşme süresi
  • Demir takviyesi gerektirme veya rahim aldırma operasyonu olasılığının ve doğumdan sonra kanama olasılığının daha yüksek olması.

Fiziksel belirtilerin yanı sıra hemofili taşıyıcısı olmanın psikolojiye ve zihin sağlığına bir etkisi olabilir - Olivia'nın sadece oğlu Harry'nin bakıcım vereni olarak değil, aynı zamanda hemofili taşıyıcısı olarak nasıl yaşadığını keşfedin .

TR24CH00003


Edinilmiş hemofili

Edinilmiş hemofili, yetişkin yaşamında hem erkekleri hem de kadınları etkileyen nadir bir rahatsızlıktır. Bağışıklık sistemi tarafından üretilen ve faktör VIII proteinlerini (faktör VIII , kandaki kanama ve pıhtılaşmayı kontrol etmeye yardımcı olan bir pıhtılaşma faktörü proteinidir) etkisiz hale getiren bir oto-antikordan kaynaklanır.

Edinilmiş hemofili önemli miktarda kanamaya yol açabilir; ancak, görülen kanama örüntüsü daha yaygın hemofiliden çok farklıdır.  Eklemlerde kanama çok daha az yaygındır, bireyde kanama cilde ve yumuşak dokulara doğru olacaktır. Linda'ya nasıl tanı konulduğunu ve edinilmiş hemofili ile yaşamanın nasıl bir şey olduğunu keşfedin.

TR24CH00004


Nadir pıhtılaşma faktörü eksiklikleri

Pıhtılaşma faktörü eksiklikleri, birkaç pıhtılaşma faktöründen birinin eksik olduğu veya düzgün çalışmadığı nadir hastalıklardır. Bu nadir hastalıklar, çok seyrek görüldüğünden bilim camiasında halen bunlarla ilgili yeni şeyler öğrenilmektedir. Nadir pıhtılaşma faktörü eksiklikleriyle yaşamak hakkında daha fazla bilgi edinin.

TR24CH00005

Referanslar

Peyvandi F, et al. J Tromb Haemost. 2016;14:2095-2106

Hemofili Derneği. Bleeding Disorders Haemophilia A. 2020 [https://haemophilia.org.uk/bleeding-disorders/haemophilia-a/'dan erişilebilir Son Erişim Tarihi: Ocak 2021]

Hemofili Derneği. Bleeding Disorders. Hemofili B. 2020 [https://haemophilia.org.uk/bleeding-disorders/haemophilia-b/'dan erişilebilir Son Erişim Tarihi: Ocak 2021]

Ulusal Hemofili Vakfı. Bleeding Disorders. Hemofili A. 2020 [https://www.hemophilia.org/bleeding-disorders-a-z/types/hemophilia-a'den erişilebilir Son Erişim Tarihi: Ocak 2021]

Hirayama AB, et al. Hematol Transfus Cell Ther. 2019;41:349-355

MedlinePlus 2020 Ulusal Sağlık Enstitüleri. Hemophilia. https://medlineplus.gov/genetics/condition/hemophilia/ adresinden erişilebilir. Son Erişim Tarihi: Ocak 2021

Paroskie A, et al. Br J Hematol. 2015;170:223-228

Dünya Hemofili Federasyonu, e-Öğrenme Merkezleri, Carrier and Women with Hemophilia, 2020. https://elearning.wfh.org/elearning-centres/carriers-and-women-with-hemophilia/#carriers_bleeding_symptoms'dan erişilebilir Son Erişim Tarihi Ocak 2021.

Giangrande P. Acquired Hemophilia. Dünya Hemofili Federasyonu. No 38. Kasım 2012

İlgili sayfalar

Sağlık bakım ekibinizle konuşmak

Sağlık bakım ekibinizle konuşmak

Hemofili ile yaşamanın ruh sağlığı üzerindeki etkileri ve kendiniz veya sevdiğiniz biri için nereden destek alabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ebeveynler ve Bakım Verenler

Ebeveynler ve Bakım Verenler

Çocuğunuz hemofili tanısı aldıysa, farklı duygularla başa çıkmaya çalışıyor olabilirsiniz. Pratik tavsiyeler için ebeveynler ve bakım verenler sayfamıza göz atın.

TR24CH00002