Go to the page content

Hemofilililerin işsizlik sigortasından yararlanması mümkün olabilir mi?

Mevzuatımızda işsizlik sigortasından yararlanmak bakımından işçinin sağlık durumunun dikkate alındığı özel bir imkan bulunmamaktadır. Ancak, iş sözleşmesini işverenin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareketleri nedeniyle (örneğin sağlık durumu dikkate alınmadan tehlikeli işler verilmesi gibi), işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması nedeniyle ya da herhangi bir haklı fesih nedeniyle kendisi sona erdiren işçi veya iş sözleşmesi işçinin sağlık sebebine dayanılarak işveren tarafından sona erdirilen işçi, işsizlik sigortasından yararlanabilir. Bunun için iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün iş sözleşmesine tâbi olması gerekir. İşsizlik sigortasından yararlanmak için iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi izleyen 30 gün içinde Türkiye İş Kurumu’na doğrudan veya elektronik ortamda başvurulmalıdır. Bu sigorta kapsamında sigortalı işsize; işsizlik ödeneği verilmesi, sağlık güvencesinin devam ettirilmesi, yeni bir iş bulma ile aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlardan yararlandırılması yardımları yapılır. 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Köme Akpulat 

TR24CH00028