Hemofili Tipleri

Hemofili Tipleri

Hemofili A:

İki temel hemofili tipinden biridir. Hemofili A’da pıhtılaşma faktörü VIII (8) düşüktür veya yoktur. Tüm hemofili hastalarının yaklaşık %85’i hemofili A hastasıdır.1

Çoğunlukla anne veya babadan çocuğa geçmesine rağmen, hastaların üçte birinde gende kendiliğinden ortaya çıkan bir değişiklik sonucu oluşur.2

Hafif, orta ve ağır olarak üç bölüme ayrılır. Hastaların %25’inde hafif, %15’inde orta, %60’ında şiddetli seviyededir. Şiddetli hemofilisi olan hastalar bir yaralanma sonrası kanama yaşadıklarında sıklıkla kas ve eklemlerinde kanamalar oluşabilir.2

Referanslar:
1.   http://www.thd.org.tr/thdData/userfiles/file/kilavuz-1.pdf (Son erişim tarihi:05.03.2020)
2. https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/Types-of-Bleeding-Disorders/Hemophilia-A (Son erişim tarihi: 13.03.2020)
3.
https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/Types-of-Bleeding-Disorders/Hemophilia-B (Son erişim tarihi: 13.03.2020)

 

Hemofili B:

İki temel hemofili tipinden biridir. Hemofili B’de pıhtılaşma faktörü IX (9) düşüktür veya yoktur. Tüm hemofili hastalarının yaklaşık %15’ini oluşturur.1

Genetik bir bozukluk olmasına rağmen hastaların üçte birinde kendiliğinden gelişen gen değişikliği tespit edilmiştir.3

Hafif hemofili B hastaları tipik olarak ciddi yaralanma ve ameliyatlar sonucu kanama yaşarlar. Böyle bir durum yaşanmadan önce tanı konmayabilir ve bu yetişkinliğe kadar sürebilir.3

Referanslar:
1.   http://www.thd.org.tr/thdData/userfiles/file/kilavuz-1.pdf (Son erişim tarihi:05.03.2020)
2. https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/Types-of-Bleeding-Disorders/Hemophilia-A (Son erişim tarihi: 13.03.2020)
3. https://www.hemophilia.org/Bleeding-Disorders/Types-of-Bleeding-Disorders/Hemophilia-B (Son erişim tarihi: 13.03.2020)