hemofilide inhibitör

Hemofilide İnhibitör

Hemofili hastalarının tedavisinde uygulanan faktör VIII (8) veya faktör IX (9) proteinine karşı antikor gelişebilir. Bu antikorlar tedavide kullanılan proteinlerin işlevlerini engeller. Hemofili A hastalarının %10-30’unda inhibitöre rastlanmaktadır. Hemofili B hastalarında görülme riski daha düşüktür.1

İnhibitör gelişiminde ilk 5 yaş ve/veya ilk faktör uygulama gün sayısı en riskli dönemlerdir.1

Bu hastalarda kanama kontrolü yeterince sağlanamadığı için ağır kanama durumları hayati tehlike yaratabilir. Ayrıca eklem hasarı ve sakatlık gelişme oranı da çok daha yüksektir.

Bu hastaların takip ve tedavisi dikkatle yapılmalıdır.1

 

Referans

  1.   http://www.thd.org.tr/thdData/Books/119/bolum-iv-hemofilide-inhibitor-sorunu-tani-ve-tedavi-kilavuzu.pdf (Son erişim tarihi: 13.03.2020)